844

สวดมนต์ข้ามปี 2556

สวดมนต์ข้ามปี

สวดมนต์ข้ามปี 2556

มหาเถรสมาคมจัดสวดมนต์ข้ามปี ในวัดทั่วประเทศอีก 3 หมื่นแห่ง ขณะที่วัดสระเกศฯ เตรียมแจกน้ำมนต์-ยันต์ผ้าแดง-หลวงพ่อดวงดี 1 แสนองค์รับปีใหม่…

 

เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. ที่วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร มหาเถรสมาคม (มส.) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) และสำนักนายกรัฐมนตรี จัดแถลงข่าวโครงการสวดมนต์ข้ามปี ทำความดี ส่งท้ายปีเก่า 2555 ต้อนรับปีใหม่ 2556 น้อมถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา

 

พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม กล่าวว่า มส.ได้มีมติเห็นชอบให้วัดทั่วประเทศกว่า 30,000 แห่งทั้งในและต่างประเทศ จัดพิธีสวดมนต์ข้ามปี ตามโครงการสวดมนต์ข้ามปี ทำความดี ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ โดยส่วนกลางจะจัดที่วัดสระเกศราชวรมหาวิหารและที่พุทธมณฑล จ.นครปฐม ภาคเหนือ จัดที่วัดพระธาตุดอยสุเทพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่วัดพระธาตุพนม จ.นครพนม ภาคใต้ ที่วัดพระบรมธาตุไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

 

ด้าน พระพรหมสิทธิ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศฯ กล่าวว่า ในปีนี้วัดสระเกศจะแจกแผ่นดวง สายสิญจน์มงคล หนังสือสวดมนต์ ผ้ายันต์บรมบรรพต (ยันต์ผ้าแดง) จำนวน 60,000 แผ่น และพระผงหลวงพ่อดวงดี ที่มีวัตถุประสงค์มอบให้แก่ทหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่ทางวัดจะนำมาแจกให้ประชาชนก่อน จำนวน 1 แสนองค์ ให้แก่พุทธศาสนิกชนที่มาร่วมสวดมนต์ข้ามปีด้วย

 

ด้าน นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลตั้งใจจะให้ประชาชนได้มีโอกาสทำความดีส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ เพื่อเกิดความเป็นสิริมงคลต่อตนเอง ตนจึงขอเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชน หรือเด็กวัยรุ่นมาสวดมนต์ข้ามปีที่วัดกันให้มากๆ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ในโอกาสฉลอง 2600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ.

 

สวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นดี ชีวิตดี

สวดมนต์ข้ามปีดีอย่างไร

สำหรับการสวดมนต์ข้ามปีนั้น เป็นสิ่งที่ทำได้ง่าย ๆ แถมยังให้คุณประโยชน์ต่อจิตใจ และสุขภาพอีกด้วย และนี่คือประโยชน์ของการสวดมนต์ข้ามปี

1. ช่วยให้จิตเป็นสมาธิ(Meditation) เพราะขณะนั้นผู้สวดต้องสำรวมใจแน่วแน่ มิฉะนั้นจะสวดผิดท่อนผิดทำนอง เมื่อจิตเป็นสมาธิความสงบเยือกเย็นในจิตจะเกิดขึ้น

2. เป็นการกระทำที่ได้ปัญญา ถ้าการสวดมนต์โดยรู้คำแปลรู้ความหมายก็ย่อมทำให้ผู้สวดได้ปัญญาความรู้

3. เป็นการตัดความเห็นแก่ตัว เพราะในขณะนั้นอารมณ์จะไปหน่วงอยู่ที่การสวดมนต์อย่างตั้งใจ ไม่ได้คิดถึงตัวเอง ความโลภ โกรธ หลง จึงมิได้เกิดขึ้นในจิตตน

4. เป็นสิริมงคล แก่ชีวิตตน และ บริวาร

5. สามารถไล่ความขี้เกียจได้ เพราะขณะสวดมนต์ อารมณ์เบื่อ เซื่องซึม ง่วงนอน เกียจคร้านจะหมดไป และเกิดความแช่มชื่นกระฉับกระเฉงขึ้น

6. เปรียบเสมือนการได้เฝ้าพระพุทธเจ้า เพราะขณะนั้นผู้สวดมี กาย วาจา ปกติ (มีศีล) มีใจแน่วแน่ (มีสมาธิ) มีความรู้ ระลึกถึงคุณความดีของพระพุทธเจ้า (มีปัญญา) เท่ากับได้เฝ้าพระองค์ด้วยการ ปฏิบัติบูชา ครบไตรสิกขาอย่างแท้จริง

 

กำหนดการสวดมนต์ข้ามปี 2555 – 2556

สถานที่จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 2555-2556 แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนกลาง และภูมิภาค

1.ส่วนกลาง จัดที่ สนามหลวง จ.กรุงเทพฯ

กำหนดการสวดมนต์ข้ามปี ครั้งที่ 3/2555– 2556 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร

วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม 2555

เวลา 16.00 น.

- เริ่มกิจกรรมรอบ ๆ บริเวณการจัดงาน / พิธีกรประชาสัมพันธ์การจัดงาน
- การสวดมนต์หมู่ฯ ทำนองสรภัญญะ ระดับประถม / มัธยม

เวลา 17.00 น.

- การบรรยายธรรม “คิดดี ทำดี เริ่มต้นสวดมนต์รับปีใหม่” โดย พระราชธรรมวาที (ชัยวัฒน์ ธมฺมวฑฺฒโน) วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

เวลา 18.00 น. เข้าสู่พิธีการมหามงคลช่วงที่ 1 ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

- ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ กระทรวง ทบวง กรม ทหารตำรวจ ประมุขสงฆ์ แขกผู้มีเกียรติเดินทางมาถึงในพิธี

เวลา 18.45 น.

- ประธานในพิธีฝ่ายบรรพชิต พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม และคณะสงฆ์ เข้านั่งประจำที่ เพื่อเตรียมประกอบศาสนพิธี

เวลา 19.00 น.

- นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ประธานในพิธีฝ่ายคฤหัสถ์ เดินทางถึงมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ก่อนจุดธูปเทียนบูชาเครื่องนมัสการพระรัตนตรัย เปิดกรวย ถวายสักการะ ที่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

- ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ประธานคณะกรรมการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 2555-2556 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 2555-2556

- นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดงานสวดมนต์ข้ามปี 2555-2556

- การแสดงพิธีเปิดงานชุด พุทธบูชา แด่โลกาแห่งสัมพุทธชยันตี (คณะดีดี๊ดี เวลา 10 นาที)

- นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี, นายแพทย์ประดิษฐ สินธวณรงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และศาสตราจารย์ นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ประธานคณะกรรมการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี จุดเทียนมหามงคล

- เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร

- พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

- ขณะพระสงฆ์สวดถึงบทมงคลสูตร (อเสวนา) เจ้าหน้าที่เชิญเทียนชนวนมอบนายกรัฐมนตรี จุดเทียนนํ้าพระพุทธมนต์ และเจ้าหน้าที่ประเคนหม้อนํ้าพระพุทธมนต์แด่ประธานสงฆ์ จากนั้นจึงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม แด่ประธานสงฆ์

- นายกรัฐมนตรี และคณะกรรมการจัดงาน กรวดนํ้า รับพร และถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ เนื่องในโอกาสมงคลขึ้นปีใหม่ และเพื่อความสถิตสถาพรแห่งพระพุทธศาสนา

เวลา 20.00 น.

- การแสดงชุด “พุทธะ ราชะ เดอะมิวสิคคัล” องค์ที่ 1 พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไร

- การแสดงธรรมเทศนาและนำสวดมนต์ช่วงที่ 1 โดยแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต

เวลา 20.40 น.

- การแสดงชุด “พุทธะ ราชะ เดอะมิวสิคคัล” องค์ที่ 2 ธรรมดาของโลก

- การแสดงธรรมเทศนา โดย พระ ว.วชิรเมธี (VTR)

เวลา 21.20 น.

- การแสดงชุด “พุทธะ ราชะ เดอะมิวสิคคัล” องค์ที่ 3 บำเพ็ญทุกรกิริยา

- นำสวดมนต์ช่วงที่ 3 โดยคณะสงฆ์จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เวลา 22.30 น. พิธีการมหามงคลช่วงที่ 2 ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ นำเข้าการถ่ายทอดสด

- หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานในพิธีฝ่ายคฤหัสถ์ จุดธูปเทียนบูชาเครื่องนมัสการ และเปิดกรวย ถวายสักการะ ที่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

- ประธานคณะกรรมการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 2555-2556 สำนักงานกองทุน สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม) กล่าวรายงานการ ดำเนินงานในการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี

- ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวถึง แนวทางการสนับสนุนการจัดกิจกรรม สวดมนต์ข้ามปีของกรุงเทพมหานคร

- พิธีกรกล่าวนำเข้ากิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี

เวลา 22.50 น.

- การแสดงชุด “พุทธะ ราชะ เดอะมิวสิคคัล” องก์ที่ 4 (องค์สุดท้าย) ผจญมาร

เวลา 23.20 น.

- ประธานในพิธีฝ่ายบรรพชิต พระธรรมโกษาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม แสดงธรรมเทศนา จากนั้นประธานในพิธีฝ่ายบรรพชิตและคณะสงฆ์นำประชาชนเจริญพระพุทธมนต์ และสวดมนต์ข้ามปี

- สวดบทอิติปิโส จนครบ 85 จบ

 

สวดมนต์ข้ามปี 2556 วันอังคารที่ 1 มกราคม 2556

เวลา 01.00 น.

- พระสงฆ์ทั้งปวงเจริญชยันโตชยมงคลคาถา 9 รอบ เพื่อความเป็นสวัสดิมงคลแก่ประเทศชาติศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชนชาวไทย
- พระสงฆ์ประพรมนํ้าพระพุทธมนต์แก่ประชาชนเพื่อเป็นสิริมงคล
- พระเถระองค์ประธานสงฆ์ ประกอบพิธีดับเทียนมหามงคล
- พระสงฆ์จตุรวรรคสวดคาถาดับเทียนมหามงคล เพื่อความปลอดพ้นจากทุกข์โศก โรคภัยวิกฤตของบ้านเมือง และเพื่อความเป็นสิริมหามงคลแก่ประเทศชาติบ้านเมือง

เวลา 01.30 น.

- จบช่วงพิธีการ
- มหรสพบันเทิงฉลองปีใหม่ จนเข้าสู่เช้าวันที่ 1 มกราคม 2556

เวลา 06.00 น.

- พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่

* หมายเหตุ หมายกำหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ท้ายสุด วัดพระธรรมกาย คลองหลวง ปทุมธานี จัดธุดงค์ข้ามปี ตั้งแต่วันที่ 31 ธัวาคม 2555 ถึง 1 มกราคม 2556 กิจกรรม สวดมนต์ข้ามปี นั่งสมาธิข้ามปี ตักบาตรตอนเช้า ล้วนแล้วเป็นบุญใหญ่

 

ตักบาตร

สวดมนต์ข้ามปี 2556 77 วัด 77 จังหวัด

1. รายชื่อวัดในกรุงเทพที่เข้าร่วมโครงการสวดมนต์ข้ามปี 2556 อาทิ

วัดมหาพฤฒารามวรวิหาร

วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร

วัดอมรินทรารามวรวิหาร

วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร

วัดโสมนัสราชวรวิหาร

วัดมหรรณพารามวรวิหาร

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร

วัดพระศรีมหาธาตุวรวิหาร

 

2. ส่วนภูมิภาค จัดที่จังหวัดตัวแทน 4 ภาค ประกอบด้วย

สวดมนต์ข้ามปี 2556 ภาคเหนือ

ตัวแทนจังหวัดที่จัดกิจกรรมใหญ่ ได้แก่ จ.เชียงใหม่ อาทิ

วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

วัดโพธารามมหาวิหาร

วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร

สำหรับวัดอื่น ๆ ในภาคเหนือที่ร่วมจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 2556 เช่น

วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จ.เชียงราย

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรมหาวิหาร จ.เชียงใหม่

วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร จ.เชียงใหม่

วัดพระธาตุช้างค้ำ จ.น่าน

วัดบุญเกิด จ.พะเยา

วัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์ จ.ลำปาง

วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จ.ลำพูน

วัดพระแท่นศิลาอาสน์ จ.อุตรดิตถ์

วัดดอยสวรรค์ (เขาไก่เขี่ย) จ.อุตรดิตถ์

วัดสุวรรณคีรีวิหาร จ.เพชรบูรณ์

สวดมนต์ข้ามปี 2556 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตัวแทนจังหวัดที่จัดกิจกรรมใหญ่ ได้แก่ จ.ขอนแก่น อาทิ

วัดศรีจันทร์

วัดโพธิ์ชัย

วัดฝางศรีงามราษฎร์

วัดเกาะแก้ววราราม

วัดสว่างอารมณ์

สำหรับวัดอื่น ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ร่วมจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 2556 เช่น

วัดพระนารายณ์มหาราชวรมหาวิหาร จ.นครราชสีมา

วัดวชิราลงกรณ์วราราม จ.นครราชสีมา

วัดคำเจริญวราราม จ.อุบลราชธานี

วัดหลวงสุมังคลาราม จ.ศรีสะเกษ

วัดสันติวนาราม จ.อุดรธานี

วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร จ.นครพนม

วัดโมกขวนาราม จ.ขอนแก่น

วัดอินทรังสฤษฏิ์ จ.สกลนคร

วัดแจ้งแสงอรุณ จ.สกลนคร

วัดศรีบุญเรือง จ.มุกดาหาร

สวดมนต์ข้ามปี 2556 ภาคกลาง

ตัวแทนจังหวัดที่จัดกิจกรรมใหญ่ ได้แก่ จ.ฉะเชิงเทรา อาทิ

วัดโสธรวรารามวรวิหาร

วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ (วัดเมือง)

วัดอภัยภาติการาม

วัดสัมปทวนนอก

วัดโพธิ์บางคล้า

สำหรับวัดอื่น ๆ ในภาคกลางที่ร่วมจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 2556 เช่น

วัดราษฎร์บูรณะ จ.กรุงเทพ

วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร จ.นครปฐม

วัดไทรน้อย จ.นนทบุรี

วัดปัญญานันทาราม จ.ปทุมธานี

วัดใหญ่ชัยมงคล จ.อยุธยา

วัดป่าธรรมโสภณ จ.ลพบุรี

วัดพระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี

วัดไทยชุมพล จ.สุโขทัย

วัดป่าเลไลยก์ จ.สุพรรณบุรี

สวดมนต์ข้ามปี 2556 ภาคใต้

ตัวแทนจังหวัดที่จัดกิจกรรมใหญ่ ได้แก่ จ.นครศรีธรรมราช อาทิ

วัดมะนาวหวาน

วัดท่าโพธิ์

วัดธาตุน้อย

วัดสุทธจินดา

วัดปอแดง

สำหรับวัดอื่น ๆ ในภาคใต้ที่ร่วมจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 2556 เช่น

วัดถ้ำเสือ จ.กระบี่

วัดชุมพรรังสรรค์ จ.ชุมพร

วัดป่าวังเจริญ จ.ตรัง

วัดหมื่นระงับรังสรรค์ จ.นครศรีธรรมราช

วัดมาตุคุณาราม จ.พังงา

วัดอุดมวราราม จ.พัทลุง

วัดสุนทราวาส จ.พัทลุง

วัดคงคาสวัสดิ์ จ.สงขลา

วัดมงคลมิ่งเมือง จ.สตูล

วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร จ.สุราษฎร์ธานี

 

 

แสดงความคิดเห็น